Březen 2014

Múza

23. března 2014 v 20:59 | Bája |  Poems
kráčela a vlasy jí plály
moudří jí tleskali a hloupí se smáli
tak kráčela a hleděla vpřed
před haněním neohla hřbet
před louky do lesů
od houštin do krásů
hledala múzu svou ke psaní
našla však jen baby co breptají
nepadla při neúspěchu svém
o to víc stála za tím snem
v bažinách hledala naději
tu zahlédla víly jak kráčejí
zasedla u zeleného mechu
nedutala při zatajeném dechu
hleděla v ten krasavic shluk
s nastraženými uchy hledala zvuk
zvuk jenž by slovy popsala
báseň svou do povídky dopsala
jak dívala se v ten jejich houf
vzpoměla po letech na domov
na jejich taneční sál
kde muzikantský sbor hrál
zachtělo se jí tancovati
s divými ženami se radovati
ohodila všechen svůj stud
dokola s vílami šup
tanec bezduchý ji ovládl
od jejího světa odtáhl
báseň a povídka byly ty tam
zbyla jen holá loutka těch dam
tak tam ve větru vlála
bez myšlenek hlava jí vládla
najednou malinká jiskřička
vzpoměla spisovatelky hlavička
pohlédla ve víru na svůj blok
ležel tam samotný pro ni to šok
zastavila pohyby těla
už dělala jen to co chtěla
opustila víly z toho houští
do psaní bez múzy se pouští
dopadla ne dno a šla vzhůru
s posledním slovem našla svou múzu